Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 288 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i gminy - Cz. 2.

czwartek, 30 września 2010 14:29
Skocz do komentarzy

Druga część tekstu o zarządzaniu kryzysowym. Artykuł ukazał się w numerze 7-8/2010 miesięcznika "Wiadomości Brzozowskie"    

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 roku wprowadza cztery poziomy zarządzania kryzysowego: ogólnokrajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. Na poziomie ogólnokrajowym działania związane z zarządzaniem kryzysowym realizuje Rada Ministrów. Dodatkowo, przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Prezes Rady Ministrów. Zadania zespołu mają charakter doradczy i opiniotwórczy wobec działań z zakresu zarządzania kryzysowego.Z kolei strukturą odpowiedzialną m.in. za planowanie cywilne, bieżące monitorowanie zagrożeń oraz zapewnienie stałego obiegu informacji w skali całego kraju jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

            Zarządzaniem kryzysowym w województwie zajmuje się wojewoda, będący, zgodnie z zapisami Konstytucji RP przedstawicielem Rady Ministrów w terenie, a co za tym idzie - odpowiedzialny za realizację zarządzeń rządu na podległym mu obszarze. Wojewoda kieruje całością działań mających na celu wykrywanie i likwidację zagrożeń na terenie województwa, zapewnia także współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji rządowej
i samorządowej w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków.
W określonych przypadkach może wnioskować o skierowanie do działań oddziałów Sił Zbrojnych RP. Zadania te wojewoda realizuje przy pomocy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Przepisami wspomnianej ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 16) tworzy się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, zadaniem których jest rozpoznawanie i ewidencja oraz prognozowanie rozwoju zagrożeń, pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji i nadzór nad funkcjonowaniem systemu ostrzegania ludności.

            Kolejny poziom zarządzania kryzysowego to poziom powiatowy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż powiat stanowi najniższy szczebel organizacyjny w strukturach poszczególnych systemów ratowniczych (m.in. w ramach Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego). Organem odpowiedzialnym za zarządzanie w przypadku wystąpienia na terenie powiatu sytuacji kryzysowej jest starosta - przewodniczący zarządu powiatu. Zgodnie z zapisami art. 17 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, do zadań starosty należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń występujących na terenie powiatu, organizowanie szkoleń, a także realizacja zadań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej. Jeżeli akcja ratownicza dotyczy obszaru więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, starosta pełni w czasie takiej akcji funkcję koordynacyjną. W przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej starosta może wydawać wiążące polecenia wójtom gmin (a także burmistrzom i prezydentom miast nie będących miastami na prawach powiatu) wchodzących w skład powiatu, w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków klęski żywiołowej (art. 10 ustawy o stanie klęski żywiołowej z 2002 roku). Zadania związane z zarządzaniem kryzysowym realizowane są przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Do jego zadań należy ocena zagrożeń, przygotowywanie propozycji działań, oraz informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałej sytuacji. Z kolei powiatowe centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania analogiczne do zadań swoich odpowiedników na szczeblu wojewódzkim.

            Ostatni, najniższy - lokalny poziom zarządzania kryzysowego to poziom gminy. Działania organów gminnych - czyli (odpowiednio) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) są działaniami o charakterze analogicznym do odpowiednich działań starosty, jednak dotyczą ewentualnej klęski żywiołowej mającej wymiar lokalny (ograniczony do terenu gminy lub miasta). Podobnie jak w przypadku powiatu, organem pomocniczym wójta na terenie gminy jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. Ustawa daje także wójtowi możliwość utworzenia centrum zarządzania kryzysowego (art. 20 ust. 2). W przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej wójt kieruje działaniami prowadzonymi na terenie gminy. Może on wydawać wiążące polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy (art. 9 ustawy o stanie klęski żywiołowej z 2002 roku). W razie niezdolności lub nieprawidłowości w kierowaniu działaniami ratowniczymi wojewoda może z inicjatywy własnej lub na wniosek starosty zawiesić uprawnienia wójta i wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia takich działań (art. 9, ust. 5 ustawy o stanie klęski żywiołowej z 2002 roku). Podobne uprawnienia posiada wojewoda w stosunku do starosty. Obowiązek podjęcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego spoczywa na odpowiednich organach administracji publicznej. Najwcześniej działania podejmuje ten organ, który najwcześniej otrzymał informacje o wystąpieniu sytuacji kryzysowej, przy czym jednocześnie powiadania o zaistniałych okolicznościach organy zarówno wyższego jak i niższego szczebla (przykładowo: jeżeli informacja o zaistnieniu sytuacji kryzysowej dociera na początku na poziom powiatowy, obowiązkiem starosty jest przekazanie odpowiedniej informacji na poziom wyższy - wojewódzki, oraz niższy - gminny).

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku jest podstawowym dokumentem określającym kompetencje poszczególnych organów w zakresie zarządzania kryzysowego. Określa kompetencje poszczególnych organów administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie oraz tworzy odpowiednie struktury odpowiedzialne za realizację postawionych przez tymi organami zadań. Zapewnienie sprawnego przewidywania zagrożeń i przekazywania oraz dystrybucji informacji nie jest zadaniem łatwym (pokazała to chociażby powódź w maju br.). Stąd też pozytywnie należy ocenić powołanie struktury odpowiedzialnej za ten proces na szczeblu ogólnokrajowym (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), która powinna przyczynić się do jego usprawnienia. Niewątpliwym ważnym krokiem naprzód jest zapisanie w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku obowiązku realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania skutkom ataków terrorystycznych. Obowiązek ten spoczywa na organach kierowniczych powiatu lub gminy (starosty bądź wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Jest to o tyle ważne, iż problematyka ta zasadniczo nie pojawiała się we wcześniejszych uregulowaniach prawnych, a wyzwania dotyczące zagrożenia terroryzmem wysunęły się zdecydowanie na jedno z czołowych miejsc w rankingu zagrożeń na początku XXI wieku.

Ma.D.

Podziel się
oceń
7
1


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  45 680  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

O moim bloogu

Na poniższym blogu zajmował się będę kwestiami związanymi z szeroko pojętą tematyką zarządzania kryzysowego. Ma.D.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 45680

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl